Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANÄRNA, v. -ade.
Etymologi
(†) tillärna l. tillämna (ngn ngt), ämna (ngt) åt (ngn). Skeppet .. / .. förde / Tig Konung til tit Odalgods, / Som eder med rätta war anärnat. Peringskiöld Hkr. 2: 75 (1697; isl. ætlaþ). jfr: Ett Finskt Regemente til häst, som anärnades samma åhr at gå med åth Preusen. Dens. M. upl. 112 (1710).

 

Spalt A 1958 band 2, 1900

Webbansvarig