Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANVÄRF, m.?
Etymologi
[bildadt till ANVÄRFVA; jfr VÄRF, FÖRVÄRF]
(†) = ANVÄRFNING I a. (Om ngt af rikena Sverige o. Danmark-Norge blir nödsakadt att börja krig mot en fiende, skall det) det andre Rige .. sine .. Ambasater .. först tillskicka, till at berådslå .., huru then saak på thet Segerafftigeste will företages, .. hwilken anwerff dåg intet Rijge afslå skall. G. I:s reg. 13: 152 (1540).

 

Spalt A 1955 band 2, 1900

Webbansvarig