Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANVÄNDLIG an3~vän2dlig, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(användelig Nordforss (1805), Weste (1807: anvä´ndelig), Meurman (1846))
Etymologi
[jfr d. anvendelig, t. anwendlich]
(numera föga br.) = ANVÄNDBAR. Det är .. vältalighetens högsta intresse att vara sann och sedlig: och detta intresse förlorar hon ej, till ehvad ämne hon ock må finnas användlig. A. G. Silfverstolpe i SAH 2: 327 (1799). Att alla vårt förstånds grundbegrepp .. (äro) blott på föremål i tid och rum användliga. Leopold 4: 85 (c. 1820). Järta V. skr. 2: 506 (1828).

 

Spalt A 1953 band 2, 1900

Webbansvarig