Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTÄNDLIG an3~tän2dlig, adj. -are.
Ordformer
(-tändlig Möller (1790) osv. -tändelig Fischerström 3: 345 (1781), Weste (1807: antä´ndelig), Ström 264 (1830, 1846), SAOB (1870; jämte antändlig) m. fl.)
Etymologi
[jfr d. antændelig; jfr äfv. t. entzündlich]
= ANTÄNDBAR. Fischerström 3: 345 (1781). När torkan är stark och skogen således mera lätt antändelig. Ström 264 (1830, 1846). En genom slag antändlig massa. Almroth M. tekn. 639 (1839). Husens (i Buenos Aires) byggnadsämnen äro ej antändliga, allt är af sten och tegel. Skogman Eug. 1: 60 (1854). En antändlig gas. Tekn. tidskr. 1878, s. 208. K. af Geijerstam i NF 15: 488 (1891). i bild. Besinnar man, huru lätt antändligt allt är i närheten till en stor krigslåga. Carlson Hist. 5: 74 (1879). — särsk.
a) (†) i uttr. antändlig luft, kolväte. P. J. Hjelm i VetANH 10: 173 (1789).
b) (numera mindre br.) eldfängd. (Svafvelbundet kol) är ganska antändligt .. och fattar eld på långt afstånd ifrån en brinnande kropp, till hvilken man närmar det. Berzelius Kemi 1: 217 (1817). Ether är ett .. högst flyktigt och antändligt liqvidum. Nyblæus Pharm. 417 (1846). Cavallin (1875).
c) bildl.: som (lätt) kan eggas (till ngt) l. hänföras l. fatta intresse (för) l. kärlek (till ngn l. ngt); stundom närmande sig bet.: mottaglig; numera i sht: som lätt blir förälskad l. ”tar eld”, eldfängd; jfr ANTÄNDA 2. Leopold 5: 273 (1810). Oppositionens brinnande tal funno så lätt antändliga lynnen. Askelöf Objudne g. nr 22, s. 3 (1829). Sjelfva det vackra könet, vanligtvis antändligt för det religiösa, .. visade sig lika antändligt för tviflet eller fritänkeriet. Hedborn Skr. 1: 44 (1835). (Grefve C. F. Scheffer) som var både ytterst human och lätt antändlig, (hade kanske redan nu) bemärkt .. (Thorild) med uppmuntrande välvilja. Atterbom Siare 4: 35 (1847). (Prinsens) lätt antändliga hjerta flammade nu för en af hofvets skönheter. Odhner G. III 1: 58 (1885). (Han) är lätt antändlig, när det gäller könet. Wirsén i PT 1898, nr 59 A, s. 3.

 

Spalt A 1940 band 2, 1900

Webbansvarig