Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTVARDUNG, f.
Ordformer
(-wordung G. I:s reg.)
(†) = föreg. Är förthenskuld wår wilie .., att thu lather honom beholle samme sölff och guld hosz sich, j sinn antwordung. G. I:s reg. 16: 268 (1544). The gode män, som vår n(ådige) herres och cronones slott och feste hafva i antvardungh. RA 1: 476 (1546).

 

Spalt A 1929 band 2, 1900

Webbansvarig