Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTRÄFFANDE an3~träf2ande, n.; best. -et.
vbalsbst. till föreg. — särsk. (†) angrepp, träffning, drabbning, strid; jfr ANTRÄFFA I 2. I skolen .. sielfwa anträffandet begynna, så snart i hören min krigs-luder (dvs. -lur) klinga. Peringskiöld Hkr. 2: 34 (1697).

 

Spalt A 1926 band 2, 1900

Webbansvarig