Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTROPOMETRI an1tropometri4 l. -tråpå-, äfv. -trω-, äfv. 01—, r. (l. f.); best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[af fr. anthropométrie, af belgiern L. A. J. Quételet (1844) införd benämning, af gr. ἄνϑρωπος, människa, o. –μετρια, mätning (se METER); jfr GEOMETRI]
antropol. lära(n) om människokroppens måttförhållanden. NF (1876). Antropometri .. studerades förr nästan uteslutande af konstnärer, hvilka genom mätningar å menniskokroppens olika delar sökte härleda en kanon för menniskokroppens proportioner. NF 19 (1895).

 

Spalt A 1920 band 2, 1900

Webbansvarig