Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTROPOLOG an1tropolå4g l. -tråpå-, äfv. -trω-, äfv. 01—, stundom -lo4g, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. anthropolog, af gr. ἀνϑρωπολόγος (se följ.)]
person som sysselsätter sig med antropologi.
1) till ANTROPOLOGI 1 a. För anthropologen är själens sammanhang med kroppen af stor vigt. Grubbe Ordl. (c. 1847).
2) till ANTROPOLOGI 1 b. Hildebrand Fr. ä. tider 180 (1882). Hufvudskålen och dess form hafva af flere antropologer ansetts såsom säkraste kännemärket för en metodisk och exakt klassifikation af menniskoslägtet. J. T. Westrin i NF 10: 1361 (1886). Läkaren och antropologen Virchow. Torpson Eur. 1: 267 (1895).

 

Spalt A 1918 band 2, 1900

Webbansvarig