Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTROPOID an1tropoi4d l. -tråpå-, l. -pω-, äfv. -trω-, äfv. 01—, adj. (utan n.) l. sbst. m.||(ig.) l. r.; ss. sbst. best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. anthropoid, fr. anthropoïde, af gr. ἀνϑρωποειδής, människoliknande, af ἄνϑρωπος, människa, o. εἶδος, gestalt]
zool.
I. adj.: människoliknande. De antropoida aporna.
II. sbst.: djur tillhörande afdelningen Anthropomorpha, dvs. den afdelning af de smalnäsiga aporna som till form o. byggnad mest liknar människan. Äfven i fysiologiskt hänseende liknar menniskan mer antropoiderna .. än öfriga däggdjur. G. v. Düben i NF 10: 1351 (1886).
Ssg: ANTROPOID-ARTAD1003~, äfv. 0103~20. Rydberg Varia 41 (1890, 1894).

 

Spalt A 1918 band 2, 1900

Webbansvarig