Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTIREPUBLIKANSK an1tirepub1lika4nsk (se för öfr. ANTIREPUBLIKAN), adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. antirepublikanisch; se ANTI-, prefix2 5, o. REPUBLIKANSK]
fientlig l. stridande mot republiken l. den republikanska styrelseformen. En fullkomligt antirepublikansk Författare. G. Adlersparre i LBÄ 29—31: 64 (1799). G. Dalin (1871).

 

Spalt A 1912 band 2, 1900

Webbansvarig