Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTIPYRIN an1tipyri4n, n. l. r.; best. -et l. -en.
Etymologi
[jfr t. antipyrin, af gr. ἀντί (se ANTI-, prefix2 4 a) o. πῦρ, eld, feber]
farmak. benämning på ett af L. Knorr 1884 först framställdt temperaturnedsättande o. smärtstillande medel. P. J. Wising i Hygiea 1884, s. 717. Framför .. (antifebrinet) har antipyrinet fördelen af mindre utpräglade biverkningar, men deremot olägenheten af mångdubbelt högre pris. S. Jolin i NF 19 (1895).
Ssgr: ANTIPYRIN-BEHANDLAD1003~020. F. W. Warfvinge i Hygiea 1886, s. 355.

 

Spalt A 1912 band 2, 1900

Webbansvarig