Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTIPASSAD an1tipasa4d, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[efter t. antipassat, af ANTI-, prefix2 1, o. PASSAD]
meteor. vind som blåser i motsatt riktning mot o. ofvanför passaden. Bergman Folksjukd. 278 (1877). Genom observationer på cirrimolnens rörelse, som jag .. anstälde (på Teneriffa), hade jag tillfälle att konstatera .. att ofvanpå passaden blåser en ”antipassad”. H. Öhrvall i Ups. läkaref. förh. 22: 243 (1887). Carlson Skolgeogr. 230 (1894, 1898).
Ssg: ANTIPASSAD-VIND1003~2. F. Björnström i NF 5: 429 (1882). Rothschild 406 (1885).

 

Spalt A 1909 band 2, 1900

Webbansvarig