Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTIKRISTISK an1tikris4tisk, äfv. 30~20 (antichri´stisk Weste), adj.; adv. -T.
Etymologi
[afl. af ANTIKRIST; efter t. antikristisch]
som tillhör l. är utmärkande för Antikrist; jfr ANTIKRISTLIG 1. Helgonens åkallan är .. itt Antichristiskt Miszbruuk. Schroderus Osiander III. 1: 187 (1635). Hela Påfvedömet med alla sina Antichristiska vilfarelser. Rydelius Förn. 182 (1722, 1737). Den rätta Antichristiska läran och regementet, som är hufvudkraften och musten af alt helvetes djäfla-gift. Borg Luth. 2: 332 (1753). Den antichristiska nöden. Hägglund Högmässopred. 2: 450 (1895).

 

Spalt A 1893 band 2, 1900

Webbansvarig