Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTIFONISK an1tifå4nisk l. -fω4-, adj.; adv. -T.
adj. till ANTIFON o. ANTIFONI. Gudstjänst med antifonisk sång. Palmblad Fornk. 2: 326 (1844). Det är från liturgisk synpunkt en osed att .. denna alltigenom antifoniskt anlagda bön (dvs. litanian) uppläses af presten utan församlingens medverkan. P. Fischier i NF 9: 1476 (1885).

 

Spalt A 1888 band 2, 1900

Webbansvarig