Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTICYKLONISK an1tisyklå4nisk l. 4n-, adj.; adv. -T.
meteor. adj. till föreg. En stor del af atmosferen (är) uppfylld af cykloniska eller anticykloniska hvirflar. N. Ekholm i NF 17: 1534 (1893). De anticykloniska (väderleks-)typerna. Dens. Därs. 1538. Dessa vindar (äro) .. oftast .. anticykloniska, d. v. s. komma från barometermaxima. H. E. Hamberg i Stockholm 1: 59 (1897).

 

Spalt A 1886 band 2, 1900

Webbansvarig