Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTERA, konj.
Ordformer
(anthera Stiernman Com. 1: 75 (1546). ante(h)re G. I:s reg. 16: 429 (1544), Stiernhielm Fateb. (1643, under annatwäggia), Risingh Kiöph. 69, 81, 116 (1669). anttere Oxenst. brefv. 1: 155 (1621). anter Risingh Kiöph. 81 (1669))
Etymologi
[sannol. af fsv. annat thera, antingen (jfr ANNARDERA); möjl. har ordet rönt inverkan af det likbetydande, men icke besläktade mnt. anter (antwer, entwer), som motsvarar t. entweder]
(†) antingen. G. I:s reg. 16: 429 (1544). Then betalning som man gifwer för maat och ööl, anthera för wekukost i Städerne eller och then wägfarande hoosz bönderne. Stiernman Com. 1: 75 (1546). Antehre medh byte, eller med Kiöp. Risingh Kiöph. 15 (1669).

 

Spalt A 1882 band 2, 1900

Webbansvarig