Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTASTERI, n.
(†) vbalsbst. till ANTASTA. — särsk. till 4, i fråga om sjöröfveri. (Han) haffuer tagit tiil sig en skalkahoop och giffuith sigh .. j siön paa antasterij. G. I:s reg. 3: 218 (1526).

 

Spalt A 1872 band 2, 1900

Webbansvarig