Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSTÖTELSE, f.
(†) vbalsbst. till föreg. — särsk. konkretare = ANSTÖT 6. The Christne skole .. see sigh före, att the icke geffua någrom anstötelse. P. J. Gothus Rel. art. 264 (1603).
Ssg: ANSTÖTELSES-KLIPPA. (†) bildl.: förargelseklippa, stötesten. (Måtte Gud) Swerige .. låta wara .. des Fiender .. en förskräckeligh anstötelses klippa. RARP 4: 227 (1649). jfr ANSTÖTS-KLIPPA.

 

Spalt A 1815 band 2, 1900

Webbansvarig