Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSLUTNING an3~slɯ2tniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr holl. aansluiting; jfr äfv. t. anschluss]
vbalsbst. till föreg. — särsk.
a) till ANSLUTA 1 a, 2 e, g α. Vattnet .. intränger .. i läderrännan, och uttvingar dess inre sida emot pistonen, hvarigenom en tät anslutning åstadkommes. Fock Fys. 178 (1853, 1859). Ofullständig anslutning af gomseglet till bakre svalgväggen. J. A. Lundell i NF 13: 1207 (1889).
b) till ANSLUTA 1 c, om förbindelsen mellan trafiken på olika kommunikationsleder. Morgontåget från L. har dålig (l. ingen) anslutning till uppgående snälltåget. Ångfartygsturerna stå i omedelbar anslutning till jernvägssnälltågen. SFS 1896, nr 63, s. 6.
c) språkv. jfr ANSLUTA 2 början. Låna i stället för äldre läna beror på anslutning till lån. — konkretare. Ländstol .. utgör en folketymologisk anslutning till länd. Linder Regl. 24 (1886).
d) till ANSLUTA 2 b, g γ. I anslutning till det som förut yttrats utförde han ämnet vidare. Samtidigt med den vesterländska basilikan utvecklade sig i byzantinska riket, med anslutning till forna romerska förebilder .., en ny stil. Eichhorn Konst. hist. 35 (1881). (K. XII:s) bibels mycket nära anslutning till den Gustavianska bibeln. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 396 (1891). Med anslutning till hvardagsuppfattningen .. hafva vi urskilt förnimmelserna, känslorna och viljeyttringarna såsom själsfunktionernas hufvudarter. Schéele Själsl. 115 (1896).
e) till ANSLUTA 2 c. Omedelbart efter .. (denna kolonn) och med god anslutning följer den officer, hvilkens tur det är föra befälet öfver eftertruppen. E. W. Dahlgren Stanley 1: 134 (1890).
f) till ANSLUTA 2 d, om sidolednings o. d. tillknytning till hufvudledning. Knappheten af vakuumröret .. (har) hittills mycket försenat sista bromsarnas anslutning. C. A. Lindvall i Tekn. tidskr. 1899, A. A. s. 45.
g) till ANSLUTA 2 g δ. En åsikt som vunnit stor (l. mycken l. allmän) anslutning. Under liflig anslutning tömdes en skål för de frånvarande. C. A. Kullberg Dikt. 107 (1850). Tronföljarens öppna anslutning till det ena partiet. Malmström Hist. 3: 178 (1870). Studentkårens nordiska fest har i lördags firats med ovanligt stor anslutning. SDS 1899, nr 551, s. 2. — jfr TILLSLUTNING.
Ssgr: (f) ANSLUTNINGS-ANLÄGGNING300~020. Stockholms Elektricitetsverks anslutnings-anläggningar. J. Blomquist i Tekn. tidskr. 1897, A. M. s. 88.
(f) -KONTAKT~02. J. Blomquist i Tekn. tidskr. 1898, A. M. s. 30.
-PUNKT~2. Melin Jesu lefv. 2: 207 (1843, 1855). Rundgren Minnen 3: 3 (1856, 1888).
(b) -TÅG~2. om tåg som har anslutning till viss trafikleds tåg. SDS 1899, nr 566, s. 2.
(jfr ANSLUTA 1 b) -VERK~2. bef. Östra anslutningsverket vid Karlsborgs fästning (hvilket förenar slutvärnets östra ände med Vättern).

 

Spalt A 1746 band 2, 1900

Webbansvarig