Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANRESA, f.; se för öfr. RESA, sbst.
Etymologi
[af AN, adv. II 1 b, o. RESA, sbst.; jfr t. anreisen, v.]
(†) resa till ett ställe; ditresa, resa. Jag sijr aff .. Salvii schriffuelse .., at Salvius reser till Osnabrygge … Salvii anresa .. kan haffua sin skäl. A. Oxenstierna Bref 4: 99 (1643).

 

Spalt A 1663 band 2, 1898

Webbansvarig