Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANPEKA, v.
Etymologi
[af AN, adv. II 4 a, o. PEKA; jfr t. anzeigen]
(†) peka på, utpeka l. utvisa, gifva anvisning på. Dässa twå plichter (näml. att känna o. dyrka Gud) .. anpeka de twänne förmögenheter uti tin förnufftige siäl. At kiänna Gud, tilhörer Förståndet: at honom dyrka, til Wiljan. Hermelin B 1 a (1683).

 

Spalt A 1661 band 2, 1898

Webbansvarig