Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANONYM an1ωny4m l. an1o- l. an1å- (anony´m .. (med) öp(pet) o Weste), adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. anonym, fr. anonyme, lat. anonymus, af gr. ἀνώνυμος, namnlös, af ἀν privativum o. ὄνυμα, ὄνομα, till bet. o. härledning motsv. NAMN; jfr äfv. HOMONYM, PSEUDONYM, SYNONYM]
eg.: saknande namn.
1) om person som ej uppgifvit sitt namn l. ej gifvit sig till känna; stundom: namnlös, obekant, okänd; i sht bibliogr. om författare till skrift som icke bär vare sig verkligt l. fingeradt l. abbrevieradt författarnamn. Anonym angifvare, insändare, recensent. SP 1779, s. 138. Den anonyma skribenten .. iakttager vanligen .. en viss måtta och försigtighet. Leopold 3: 129 (1798, 1816). Anonym du sökt att vara, / Men det hjelpte föga bara; / Icke har du narrat mig. Gellerstedt 2 Dikt. 120 (1881). [jfr fr. société anonyme] oeg., om bolag. Anonyma föreningar säges om vanliga aktiebolag, emedan man icke alltid vet, hvilka aktionärerna äro. Smedman Kont. 7 (1874). Aktiebolaget eller det anonyma bolaget. C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 234 (1891).
2) om sak: som härrör från person som önskar vara okänd, som saknar namngifven målsman l. upphofsman.
a) om skrift: som saknar (utsatt) författarnamn. Björnståhl Resa 1: 46 (1770). Anonyme sammanrafsade piecer. SP 1779, s. 191. Sjelfva reformations-seklet utmärkte sig .. genom en mängd anonyma skrifter på vers och prosa. Leopold 3: 134 (1798, 1816). Ett anonymt bref. Odhner G. III 1: 122 (1885). Ett insändt anonymt poem. Ljunggren SAHist. 2: 185 (1886). Dessa broschyrer voro väl anonyma, men det blef snart kändt, hvilka författarne voro. De Geer Minnen 1: 274 (1892). jfr: Då man från sitt ensliga rum okänd meddelar sina anonyma tankar. Leopold 3: 144 (1798, 1816).
b) (mindre br.) i annan anv. En anonym gåfva. Anonyma hotelser, varningar. Från anonymt håll. En Anonym Kyss. F. N. Berg (1869; titel på teaterpjes).
3) ss. adv.: utan uppgifvet namn, utan uppgifvande af författarnamn. Uppträda anonymt. Anonymt insänd täflingsskrift, lösning af prisuppgift. (Fru Lenngren) lät .. (i Stockholmsposten) anonymt införa stycken. Rosenstein 2: 125 (1819). Striden hade förts anonymt allt igenom. De Geer Minnen 1: 51 (1892). — (föga br.) obemärkt, inkognito. Lefva anonymt för dess (dvs. världens) förgiftande blickar. Bremer Hem. 1: 326 (1839).
Jfr HALF-ANONYM.

 

Spalt A 1648 band 2, 1898

Webbansvarig