Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANNÖDGA, v.
Etymologi
[ss. motsvarighet till got. ananauþjan bildad ssg af AN, adv., o. NÖDGA; jfr t. annötigen]
(enst., †) nödga l. tvinga (till). Ananauþgian, Annödga, Angariare. Verelius Ind. 13 (1681).

 

Spalt A 1646 band 2, 1898

Webbansvarig