Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANNORTIDS an3ωr~ti2ds l. -or~, adv.
Ordformer
(Om anner tiidz Skråordn. 221 (1579) se Söderwall Ordb. under annars stads)
Etymologi
[bildadt i analogi med ANNORSTÄD(E)S; jfr ANNAN IV 2]
(numera knappast br.) på annan tid. Pennan trifs ej mellan mina fingrar: dess svartkonst vill ej lyckas annortids, än på söckniga söcknedagar. Törneros Bref 1: 168 (1826).

 

Spalt A 1641 band 2, 1898

Webbansvarig