Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANNEXA, f.; best. -an. Anm. I ä. tid hade ordet äfv. lat. böjning, t. ex. G. I:s reg. 7: 216 (1530).
Etymologi
[af mlat. annexa (ecclesia)]
(†) = ANNEX 1. G. I:s reg. 11: 257 (1537). 2 Tunnor spanmål aff hwar kyrkio och Capell eller annexa i hela Åbo stifft. Rothovius Äropr. B 4 a (1633). Ther ett Prästegiäll .. betienas både af en Pastore och en Capellan, skal .. Capellanen .. predika .. i Moderkyrckian, när Pastor giör tiensten i Annexan. Kyrkol. 19: 20 (1686). Högström Lappm. 230 (1747). jfr: I samma sockn, der säteriet är belägit, men icke uti annexan. 2 RARP 3: 518 (1723).
Ssgr, se anm. till ANNEX, ssgr B.

 

Spalt A 1628 band 2, 1898

Webbansvarig