Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANNARHVAR, obest. pron.
Etymologi
[fsv. annar hvar, isl. annarr hvárr, endera]
bl. anträffadt i:
a) [fsv. annat hvart, nom. o. ack. sg. n., äfv. användt ss. konj.; jfr sv. dial. annahårt (Rietz 10)] (†) annathvart, ss. konj.: antingen. Hon är icke then retta Christi predican .. vthan är annat hwart een Mosesk predican .. eller ock een vppenbara dieffuuls predican. L. Petri 2 Post. 38 a (1555). Annat hwart för werket skul, eller ock för orden. Dens. Exorc. B 4 a (1562).
b) [fsv. andro hvario, dat. sg. n.; jfr isl. at ǫðru hverju o. nysv. dial. arvärjo (Ihre Dial.-lex.; jfr Rydqvist 3: 288)] (†) det adverbiella uttr. i androhvarjo, då och då, stundom. Scrifften giffuer oss offta jn om godha gerningar .. I androhuario giffuer scrifften oss åter troona jn. L. Andreæ A 4 a (1528).

 

Spalt A 1620 band 2, 1898

Webbansvarig