Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANLÄGGARE an3~läg2are (a`nläggare Weste). m.||ig.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
person som anlägger. — särsk.
1) till ANLÄGGA III 1 a. Vg. fornm. tidskr. 6—7: 61 (efter handl. af 1755). Coloniers anläggare. Palmblad Fornk. 1: 370 (1844). Stockholms anläggare, Birjer Jarl. Atterbom Siare 5: 479 (1849).
2) till ANLÄGGA III 2 a γ. Försåt .. (hade) blifvit anlagdt (för Tiberius), men anläggaren förekommen. Kolmodin Tac. 1: 173 (1833).
3) (†) till ANLÄGGA III 2 a δ: ränksmidare, stämplare, intrigör. Celsius G. I:s hist. 395 (1746, 1792). Wikforss (1804, under anstifter).

 

Spalt A 1543 band 1, 1898

Webbansvarig