Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANLODA an3~lω2da, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr holl. aanlooden]
sjöt. under lodning närma sig, loda sig fram till (kust, grund osv.); upptäcka medelst lodning. Ther är itt slempt Grundt, hwilket man intet wäl anlodha kan, effter thet är brandt på alla sijdhor. Månsson Sjöb. 37 (1644). För öfrigt kan landet anlodas, och seglas 1/4 mil nära så på norra som södra sidan. Klint Kart. 51 (1807). Alla de grunda ställena (i La Platafloden) kunna .. anlodas. Gosselman S. Amer. 1: 106 (1842). jfr: Sandstranden .., hvilken vid lågt vatten kan, två milar från landet, uti 1/2 famn anlodas. C. G. Ekeberg i VetAH 37: 124 (1776).

 

Spalt A 1530 band 1, 1898

Webbansvarig