Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANLETSDRAG an3lets~dra2g l. 31~ (ànnletsdrág Almqvist), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(anletesdrag Bellman 5: 185 (1781), Tegnér 2: 11 (1817), Atterbom 1: 124 (1824, 1854), G. L. Silfverstolpe 2: 128 (1852))
Etymologi
[jfr d. ansigtstræk, t. gesichtszug (i sht i pl.) samt fr. les traits l. les linéaments du visage; jfr äfv. ANSIKTSDRAG]
(i sht i poesi l. högtidlig stil, företrädesvis i pl.) ansiktsdrag, drag. Vackra, ädla, uttrycksfulla, regelbundna anletsdrag. Hitintills hade Gudinnan haft ett stort, hvitt flor för ansigtet, som döljde hennes majestätliga anletesdrag. Bellman 5: 185 (1781). En skicklig konstnär har åt efterverlden förvarat D’Alemberts anletsdrag. Rosenstein 1: 118 (1787). (Botins) rörliga och talande anletsdrag, hvilka, utan att vara intagande, icke misshagade. Zibet Vitt. 87 (1790). Minnet af hans fordna ungdomsnöjen lyste i hans anletsdrag. Ödmann Hågk. 26 (1801). Hvad uttryck, hvad behag / I hvarje rörelse, i hvarje anletsdrag! Wallin Vitt. 1: 207 (1810). Derefter syntes Halfdan, ljuslockig sven, / hvart anletsdrag var ädelt, men vekligt än. Tegnér 1: 10 (1825). Ingen af de slagna bar de kära anletsdragen. Runeberg 2: 47 (1848). Der stod en yngling nyss från plogen tagen; / Genralen såg de bleka anletsdragen. Därs. 117 (1848). Till det yttre var Karl (XV) en hög, manlig gestalt med vackra, kraftiga anletsdrag. Knös Ber. 228 (c. 1870). Han står med arbetande anletsdrag. Snoilsky 2: 86 (1881). jfr: Ansigtsdrag: (vanligare är anletsdrag). Cavallin (1875). — särsk.
a) oeg., vid personifikation. Ej i en evig fullhet lyser / Den milda månens anletsdrag. Wallin Vitt. 2: 216 (1806). Allt, hvad mig omger, har lif, / Anletesdrag och blickande ögon. Atterbom 1: 137 (1824, 1854). Helt visst skall den (dvs. den svenska äran) höja i strålande dag / de gamla, de välkända anletesdrag. G. L. Silfverstolpe 2: 128 (1852).
b) [jfr fr. prendre un visage] bildl.: fysionomi, utseende. Och ljuset kom, och lifvet tändes, / .. Alt tog et anletsdrag som kändes. Kellgren 2: 195 (1790); jfr a. De olika tidehvarfvens anletsdrag utpreglas i konsternas verk. A. Cronholm i SKN 1842, s. 84 b. Odysseen bär .. den äkta hellenismens anletsdrag. Palmblad Fornk. 1: cv (1843). Förutsägelser, hvilka lika mycket bära löftets som hotelsernas anletsdrag. Thomander Pred. 1: 20 (1849).

 

Spalt A 1525 band 1, 1898

Webbansvarig