Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANKÄNNA, v. -er, -kände, -känt; se för öfr. KÄNNA.
(†) lära känna; komma till insikt om. Een sann Bättring .. är then H. Andes wärck, genom hwilket Menniskian ankänner (erkennet) sina synder .. aff Lagen. Muræus 1: 26 (1648). — jfr ANKÄNNING.

 

Spalt A 1512 band 1, 1898

Webbansvarig