Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANKUNDIGA, v.
Ordformer
(-kyndiga J. Crussbiörn (1645). -könnige J. De la Gardie (1626))
Etymologi
[jfr ä. d. ankyndige, ä. holl. aankundigen, t. ankündigen]
(†) tillkännagifva, kungöra; underrätta, tillsäga. Sedann han (dvs. turken) dem (dvs. polackarna) enn gångh krigedh hafver ankönnige (dvs. förklara) låthet. J. De la Gardie i Oxenst. brefv. 5: 394 (1626). Man skall ankundiga Landtmarskalcken, att han i morgon tideligen är medh Ridderskapet på Ridderhusett. RP 6: 378 (1636). Hans (dvs. riksmarskalkens åliggande) är att .. ankyndiga hoffjunkrarna, när någon visite eller acht förelöper. J. Crussbiörn (1645) i Hist. tidskr. 1895, s. 432. Auctions Tijman .. som aff en wisz Betient med uthringande på dhe förnemste Orther vthi Staden .. ankundigas. Ordn. öfw. Auctions- och Addres-Cammaren i Sthm 1674, mom. 5.

 

Spalt A 1512 band 1, 1898

Webbansvarig