Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANKOPPLA an3~kop2la, äfv. 3~, v. -ade; vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr holl. aankoppelen, t. ankoppeln]
(mindre br.) koppla på, tillkoppla. Ännu flere vagnar ankopplades (näml. till tåget). (Ett visst slags bogserbåtar, som medelst användande af kättingar kunna drifvas upp för strömmen, kunna) lätt .. frigöras från kettingen och när och hvar som helst åter ankoppla densamma. J. Magnell i Tekn. tidskr. 1897, A. B. s. 19. — jfr KOPPLA AN.
Ssg: ANKOPPLINGS-HAKE310~20. Mek. arb. 1876, s. 95.

 

Spalt A 1510 band 1, 1898

Webbansvarig