Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANKNYTNING an3~kny2tniŋ, äfv. 3~, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr t. anknüpfung]
vbalsbst. till föreg. — särsk.
1) väfn. till ANKNYTA 1. Då inredningen och anknytningen (af varpen l. ränningen) .. vidtaga, inskjutas i de omknutna skelen anknytningsspröten. Uppf. b. 6: 432 (1875).
2) till ANKNYTA 3 a; särsk.
a) [jfr t. in anknüpfung an etwas, äfvensom uttr.: (i l. med) ANSLUTNING (till)] i uttr.: i l. med anknytning till (ngt). Med anknytning .. till förhållandet vid den stora engelska (dockarbetar-)strejken yttrar .. (tidningen) bland annat följande. AB 1889, nr 256, s. 2. Det var i anknytning till ett äldre .. sällskap .., som han stiftade detta ordenssamfund. K. Warburg i GHT 1896, nr 83 A, s. 3.
b) anknytningspunkt, förutsättning. Dock saknar hon (dvs. den samaritiska kvinnan) icke anknytningar för något bättre. Rudin 1 Evigh. 1: 218 (1872, 1878).
c) sammanställning, förbindelse. Dylika anknytningar (mellan religion o. vetenskap) .. löpa (lätt) fara att i något afseende gifva till spillo den af all naturalism obemängda renheten i (gudomliga) sanningar. Wirsén i PT 1898, nr 47 A, s. 3.
Ssgr: (jfr ANKNYTA 2) ANKNYTNINGS-BORD310~2. telef. apparat å växel l. centralstation för sammankoppling af olika telefonlinjer, växelbord. Tekn. tidskr. 1893, A. M. s. 94.
(jfr ANKNYTA 2) -LEDNING~20. telef. Större kontor .. och öfriga etablissement, som hafva behof af ett flertal telefonapparater(,) .. (hafva hittills fått) detta behof (fylldt) .. af s. k. anknytningsledningar. SD (L) 1898, nr 114, s. 4.
(jfr ANKNYTA 2) -OMKASTARE~0200. telef. omkastare å anknytningsväxel. Nyström Handb. 27 (1885).
-PUNKT, se d. o. —
(1) -SKÄL~2. väfn. (Innan varpen nedtages från varpan,) dragas .. segelgarnssnören genom de vid öfre skelpinnarna bildade två skelen, anknytningsskelen. Uppf. b. 6: 431 (1875). H. Hagdahl i Prakt. handb. 2: 445 (1887).
(1) -SPRÖT~2. väfn. skälkäpp, skälspröt. Uppf. b. 6: 432 (1875; se under ANKNYTNING 1). Då den påbommade varpen är slut, inskjutas anknytningsspröt i de omknutna skelen. H. Hagdahl i Prakt. handb. 2: 446 (1887).
(jfr ANKNYTA 2) -STATION~02. särsk.
1) telef. mellanstation, så inrättad, att stationer å ena sidan om densamma kunna afstängas från stationer å andra sidan. Nyström Handb. 24 (1885; se under ANKNYTA 1 c).
2) järnv. station, där en järnväg förenar sig med en annan l. där två l. flera järnvägar skära hvarandra. Vara .. skulle bli en anknytningsstation för Vestergötland-Göteborgs- och Uddevalla-Herrljunga-banorna. M. Rubenson i GHT 1895, nr 236, s. 2.
(jfr ANKNYTA 2) -VÄXEL~20. telef. Nyström Handb. 25 (1885). Vexelapparater, hvilka .. utvexla en från centralstationen till dem förd linieledning till hvilken som hälst af flere i en grupp förenade telefonapparater(,) .. kallas anknytnings-vexlar. Billmansson i NF 15: 1523 (1891). T. P. Hammarskjöld i Tekn. tidskr. 1897, A. M. s. 85.

 

Spalt A 1502 band 1, 1898

Webbansvarig