Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANHALT an3~hal2t, äfv. 4~1, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. anhalt; jfr HALT, sbst.]
1) (föga br.) ridk. hejdande, innehållande; halfhalt; jfr ANHÅLLA II. Falcade, .. den starka krökningen på hästens bakben vid häftig anhalt i språnget. Dalin Fr.-sv. ordb. (1872). Wenström o. Lindgren (1889, under falcade).
2) [elliptiskt för ANHALTSTATION o. d.; jfr det likbetydande t. anhalt, holl. aanhoud] (i sht hvard.) anhaltstation l. hållplats (vid järnväg o. d.). Turistfören. årsskr. 1894, s. 185. Tåget (från Stockholm till Uppsala) .. gör uppehåll vid alla mellanliggande stationer och anhalter. Fyris 1896, nr 51, s. 2. Strindberg Tr. o. otr. 4: 150 (1897). Fr(ån) Håkantorp .. (från) Håkantorps anhalt. Sv. komm. 1898, nr 16, s. 6. — bildl. Nordlund Bitar 150 (1894).
Ssgr [ej bildade af det sent uppträdande ANHALT, utan utgående omedelbart l. medelbart från t. förebilder] (motsv. 2): A [jfr t. anhalt(e)punkt, -stelle, af anhalten]: ANHALT-STATION30~ l. 31~02. station, där kortare uppehåll göres; särsk. om hållplats vid järnväg o. d.; mindre station, afsedd för passagerares af- o. påstigning (i allm. ej för in- l. urlastning af gods); jfr B. Thomée Ill. Sv. 214 (1866). NF 19 (1895). bildl. Stahre Vindspel 7 (1878). För många .. var .. det akademiska medborgarskapet endast att anse såsom en nödvändig anhaltstation på vägen ut i lifvet. E. C. Tegnér i SDS 1897, nr 482, s. 1.
B [jfr t. anhaltspunkt]: ANHALTS-PLATS30~ l. 31~2. hållplats vid järnväg o. d. Tekn. tidskr. 1889, s. 207. i allm. om ställe, där ett kort uppehåll göres: Vår första anhaltsplats (under sjöresan) var staden Naupaktos. Wachtmeister Medelh.-skizzer 79 (1884).
-PLATTFORM~02 l. ~20. järnv. Jernvägen från Lund till Trelleborg, hvilken vid hospitalet har en anhaltsplatform. Tekn. tidskr. 1883, s. 69.
-STATION~02. jfr A. Ill. Sv. 1: 100 (1873, 1882). jfr: Samme slags språkvänner, som hafva intet, om ej en tyst insaga, att ställa i vägen för ”anhaltsstation”, ”snälltåg” .., ”rails” (o. d.). V. Rydberg i Sv. tidskr. 1873, s. 528.

 

Spalt A 1449 band 1, 1898

Webbansvarig