Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGLIKANSK 1lika4nsk l. 1gl-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(angelikansk SP 1780, s. 705)
Etymologi
[jfr t. anglikanisch; jfr äfv. mlat. anglicanus, eng. anglican samt föreg.]
som hyllar den för den engelska statskyrkan l. episkopalkyrkan gällande bekännelsen o. författningen; tillhörande l. utmärkande för nämnda kyrka o. dess bekännelse; jfr EPISKOPAL. Anglikanska kyrkan. Angelikanska läran. SP 1780, s. 705. C. Annerstedt hos Wallis Verldshist. 4: 425 (1878). En presbyteriansk prest uppläste femtonde psalmen, en anglikansk läste ”Fader vår”. SD (L) 1898, nr 419 B, s. 2.

 

Spalt A 1428 band 1, 1898

Webbansvarig