Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGLIKAN 1lika4n l. 1gl-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[efter eng. anglican, af mlat. anglicanus; jfr t. anglikaner]
medlem af den anglikanska kyrkan. Redan år 1567 medförde den stränga kyrklighet, som påyrkades af Elisabeth, .. en formlig brytning mellan anglikanerna och kalvinisterna. Schlosser 13: 360 (1861).

 

Spalt A 1428 band 1, 1898

Webbansvarig