Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGIFVERSKA an3~ji2verska (a`ngifverska Weste), f.; best. -an; pl. -or.
fem. till ANGIFVARE. Lind (1749). — särsk.
1) till ANGIFVARE 1. Weste (1807). Man följde angifverskan och fann .. några som beredde giftdrycker. Kolmodin Liv. 3: 54 (1832). — bildl. Af öfvermodig sinnesart .. är .. / .. egna tungan sanningsgod angifverska. Alexanderson Sept. 27 (1868).
2) (†) motsv. ANGIFVA 1 g. Dictatrix, .. En angiffuerska, som hwar och en sitt kall, eller hwadh han göra skal, föreskriffuer. Lex. Linc. (1640).

 

Spalt A 1426 band 1, 1898

Webbansvarig