Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGIFVARSKAP an3ji1var~ska2p l. ANGIFVARESKAP3100~2, n.; best. -et; pl. (föga br.) =.
angifvarväsen. Rydberg Rom. d. 50 (1882). (Till grunddragen i jesuiternas undervisningsväsende hörde) spioneri och angifvareskap bland lärjungarna. NF 16: 1433 (1892).

 

Spalt A 1426 band 1, 1898

Webbansvarig