Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGIFT, sbst.
Etymologi
[jfr ä. d. angift, holl. aangift(e)]
användt ss. vbalsbst. till ANGIFVA.
1) (†) till ANGIFVA 1 b β: angifvelse. Vppå .. Legaternes angifft lät Borgmästaren .. kalla til sigh alla the angiffne woro. Schroderus Liv. 902 (1626).
2) (†) till ANGIFVA 1 i: förslag. Emylius Paulus och Lucius Anicius skulle föreståå Macedonien .., til thes the effter Legaternes angifft, som til them försendas skulle, hadhe alle ting .. til skick och ordning kommit (dvs. bragt). Schroderus Liv. 889 (1626).

 

Spalt A 1421 band 1, 1898

Webbansvarig