Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGELSAXISKA 1elsak4siska, äfv. —302, äfv. 1gel-, l. ANGLO- 1lω- l. 1glω-, l. -lå- l. -lo-, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.; best. -an; pl. (i bet. 1) -or. (angel- Tullberg Sv. spr. 13 (1836) m. fl. anglo- Rydqvist SSL 1: I (1850) m. fl.)
2) [jfr t. angelsächsisch] angelsaxarnas språk. Rask Anv. t. isl. v (1818). Danskan är enklare än Isländskan, Engelskan än Anglosaxiskan. Rydqvist SSL 1: 10 (1850). Ett ännu mera genomgripande inflytande på angelsaxiskan (än fornnordiskan utöfvat) fick .. fornfranskan. Kock Spr. förändr. 18 (1896).

 

Spalt A 1412 band 1, 1898

Webbansvarig