Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGELSAXER 1elsak4ser, äfv. 1gel-, l. ANGLO- 1lω- l. 1glω-, l. -lå- l. -lo-, m.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(angel- Dalin (1747; se under 1) m. fl. anglo- Dalin Hist. 1: 202 (1747), Geijer II. 1: 220 (1825))
Etymologi
[jfr d. angelsachser; se för öfr. föreg.]
Anm. Ordet begagnas numera nästan bl. i pl.; i sg. användes i dess ställe ANGELSAXARE.
1) = ANGELSAXARE 1. Det Seviska eller Sveviska folk, som under namn af Angel-Saxer nedsatt sig i Engeland. Dalin Hist. 1: 201 (1747). R. Tengberg i NF 1: 761 (1876). Ur normandernas och anglosachsernas sammansmältning uppväxte det engelska folket under den fria författning, som utgjort grunden för dess storhet. Svensén Jorden 393 (1887).
2) = ANGELSAXARE 2. E. Hildebrand Hellwald 1: 137 (1877). Anglosachser af begge könen. C. G. Laurin i Ord o. bild 1898, s. 84 (om nutida engelsmän).

 

Spalt A 1411 band 1, 1898

Webbansvarig