Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGEHÖRIG, adj.
Etymologi
[af t. angehörig]
(†) anhörig. — i substantivisk anv.: anförvant. H(ans) F(urstliga) N(å)de sampt dess höge angehörige. RP 3: 160 (1633).

 

Spalt A 1408 band 1, 1898

Webbansvarig