Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANFÖRSKAFFA, v.
(†) anskaffa, förskaffa. At sådane Materialier och redskap .. här inne i Landet må kunna .. anförskaffas. Stiernman Com. 3: 706 (1668). — jfr ANSKAFFA, FÖRSKAFFA.

 

Spalt A 1404 band 1, 1898

Webbansvarig