Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANEROID an1erωi4d l. -rå- l. -ro-, l. 01—, sällan -roj4d, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. aneroid, fr. anéroïde; bildadt 1847 af uppfinnaren Vidi, sannol. af gr. ἀν– privativum o. ἀήρ, luft; jfr Mayne An expository lex. of scientific terms (1860). Annan åsikt hos Murray samt i NF]
= ANEROID-BAROMETER. Hildebrandsson Buchan 19 (1874). Bourdons aneroid l. metall-barometer. Rubenson i NF 2: 7 (1876). Inemot midten af innevarande århundrade förfärdigades den första aneroiden. Wijkander Fys. gr. 129 (1888).
Ssgr: ANEROID-AFVÄGNING10— l. 0103~, sällan 103~ 020. höjdbestämning medelst aneroidbarometer. A. Gavelin i Turistför. årsskr. 1897, s. 205.
-BAROMETER~0020. [jfr t. aneroidbarometer, eng. aneroid barometer] barometer, i hvilken luftens tryck verkar på en tunn, lufttom metalldosa. Fock Fys. 146 (1853, 1859). Jag afläste .. aneroidbarometern och fann, att visaren stod vid 505,5 mm. E. W. Dahlgren Stanley 2: 292 (1890).

 

Spalt A 1375 band 1, 1898

Webbansvarig