Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANEMISK ane4misk, adj.
till föreg. Ingen annan anemisk sjukdom (än kloros). Berg Med. topogr. 137 (1853). (Järn-)källorna (vid Adolfsberg) .. begagnas .. mest af anemiska patienter. Jäderholm i NF 1: 161 (1875). Ett anemiskt tillstånd. A. Levertin i Ill. hels. 505 (1889). — mer l. mindre bildl.: blodlös, blodfattig. En anemisk diktning. jfr: (Målarens) färg (är i dessa porträtt) en smula anemisk, växlande mellan blek- och gulsot. O. Levertin i SvD (L) 1898, nr 112, s. 3.

 

Spalt A 1374 band 1, 1898

Webbansvarig