Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANEKDOT an1ekdå4t l. -äk- (anecdo´t (med) öp(pet) o Weste), r. (m. Weste (1807), Lundell (1893)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. anecdote; jfr d. o. t. anecdote, eng. anecdote; af gr. ἀνέκδοτον, eg. ngt outgifvet, af ἀν– privativum o. ἒκδοτος, vbaladj. till ἐκδιδόναι, utgifva, offentliggöra]
1) (†) outgifven skrift. Sarpis Original-bref (finnas) i et visst Hus här i Staden, som förvarar desse Anecdoter så väl, at hvarken främmande få se dem, eller Famillen kan få börda dem igen. Björnståhl 2: 48 (1773). Pfeiffer (1837).
2) (†) intim historisk detalj. Sanningen döljer sig intet, Anecdoterne yppa sig och Efterverlden .. får en gång se vår ära med oväldigare ögon. Dalin Arg. 2: 359 (1734, 1754). Man vet ännu ej anecdoterne dertill. Tilas i HSH 16: 389 (1770). Lindfors (1815). jfr: Anecdoter äro Berättelser om åtskilliga hemligt förelupna Händelser, som äntligen komma i dagsljuset, sedan de förut gått munteligen man emellan i mycken tysthet, så länge det .. varit farligt att uppenbara dem. Bergklint M. sam. II. 2: 180 (1792); jfr 3. jfr äfv. Dalin (1850).
3) allmännare: liten berättelse; i sht pikant l. karakteristisk l. komisk berättelse, särsk. om ngn bekant person. Historiska, litterära anekdoter. Det var poängen l. spetsen i anekdoten. SP 1778, s. 1. Allmänheten har tyckt (lefnadsteckningen) .. vara uppfylld med för många mindre betydande anekdoter. Rosenstein 1: 49 (1783). Tusen anekdoter (finnas) om .. (Karl Augusts) popularitet, klokhet och mensklighet. Tegnér 5: 63 (1810). Han är full af a(nekdote)r. Meurman (1846). Anekdoter för både historiens och skämtets vänner. Crusenstolpe (1851; boktitel). Om Karl XV har jag hört otaliga .. anekdoter, bildade fullkomligt i hans stil men likväl mer än apokryfiska. De Geer Minnen 1: 240 (1892).
Ssgr (till 3): ANEKDOT-ARTAD103~20. SvT 1852, nr 162, Bih. s. 2. Lustiga, anekdotartade historier. Sundsvallsp. 1886, nr 153, s. 3.
-FÖRTÄLJARE~0200. Heidenstam Vandr. 2 (1888).
-JÄGARE~200. Lindfors (1815). Rydberg Rom. d. 86 (1882).
-KRÄMARE~200. person, som tycker om att ”föra till torgs” anekdoter. Lindfors (1815). Kindblad (1867).
-MAKARE~200. Deleen (1814, under anecdotier). Kindblad (1867).
-SAMLARE~200. Lindfors (1815). Almqvist (1842). Wieselgren Vår samt. 138 (1876, 1880).
-SAMLING~20. Schulthess (1885).
-SKRIFVARE~200. SP 1780, s. 835.
-VIS~2, adv. Runeberg 5: 401 (1832).

 

Spalt A 1373 band 1, 1898

Webbansvarig