Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANBEFALLNING an3~befal2niŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr t. anbefehlung, holl. aanbeveling]
vbalsbst. af föreg. Cellarius (1729). — särsk.
1) (mindre br.) motsv. ANBEFALLA 1: åläggande: befallning, uppdrag. Heinrich (1814). Förklaringen om Menniskans Rättigheter, der anbefallningen af ”motstånd mot förtryck” utgör .. den andra paragraphen. Atterbom Siare 5: 152 (1849). Ett vigtigt bref .. / Af posten bragt på särskild anbefallning. Snoilsky 2: 51 (1881).
2) motsv. ANBEFALLA 3: rekommendation, förord. Lind (1749). Denne (dvs. den unge Rudbeckius) var sjelf sin bästa anbefallning. Atterbom Minnest. 1: 9 (1847). (Kellgrens) personliga förhållande till Konungen inleddes genom en anbefallning från .. Grefvinnan Mejerfelt. Dens. Siare VI. 2: 18 (1855). Oaktadt Goodrickes varma anbefallning vägrade engelska regeringen .. att offra större summor på den svenska riksdagen. Odhner G. III:s hist. 1: 44 (1885).
Ssgr (till 2): ANBEFALLNINGS-BREF3010~2. rekommendationsbref. Ett anbefallningsbref af en vänlig doktor R. i Zürich till .. fursten. Bremer G. verld. 1: 111 (1860). Nordenskiöld 2: 369 (1881). bildl.: Ditt ansigte är hos sådana menniskor .. ett anbefallningsbref. Rydberg Ath. 257 (1859, 1866).
-SKRIFVELSE~200. SDS 1894, nr 415, s. 2.
-VÄRD~2, adj. Rydberg Skr. 2: 320 (1867). Wenström (1891).

 

Spalt A 1264 band 1, 1898

Webbansvarig