Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANATOMISERA an1atå1mise4ra l. -om1-, l. 010—, l. -e3ra2 (anatomise´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (Lind (1749, under anatomist)).
Ordformer
(anatomizera Block Progn. 141 (1708))
Etymologi
[efter fr. anatomiser; jfr eng. anatomize]
1) (numera mindre br.) uppskära o. söndertaga (en organism, särsk. död djur- l. människokropp) för att blotta o. särskilja (dess) inre organ; dissekera. När något subjectum af een missgierningsman, som har stådt sitt straff, begiäres utaf Embetet till at anatomiceras. Hjelt 1: 364 (1682). Een Läkiare har anatomiserat eller up- och sönder skurit Kroppen och Ledemöterne (dvs. lemmarna) på twenne aff dhessa SiöDiur. Rel. cur. 77 (1682). (Jag) tog .. et Svinhufvud at anatomicera. Linné Västg. 94 (1747). Blott jag ej anatomiseras / och karfvas i bit efter bit, / så önskar jag ej balsameras, / ej heller att simma i sprit. Cramær Skämt. 94 (1845). Anatomiserade lik. Atterbom Minnest. 1: 31 (1847). — om växt. Cliffords Musa (dvs. pisang) var för dyrbar för vår Linnæus at anatomisera. Hasselquist 120 (1751).
2) mer l. mindre bildl. Någre läto klinga .. sit otroliga förstånd i Affairer, anatomiserande hufvudhår och solgrann. Dalin Arg. 1: 131 (1733, 1754). (Det) är angeläget, at anatomisera människjan med Förnuftets udd. Götheb. m. 1: 167 (1759). Lindfors (1815). Religionens heliga, lefvande gestalt .. dissekeras och anatomiseras och sönderhackas till husbehof för den systematiserande logiken. Tegnér 5: 306 (1823); jfr 1. Fryxell har bjudit till att anatomisera Karl den tolftes regentvärde, men dödat under sin knif dess båda lifselement, hans fosterlandskärlek och hans hjeltemod. Runeberg E. skr. 2: 293 (1863); jfr 1. Wirsén i PT 1894, nr 167 A, s. 3 (se under ANALYSERA d).
3) (†) upplösa (sammansatt oorganisk kropp) i (dess) enkla beståndsdelar, analysera; jfr ANATOMI 1 b. Laboratorium Chymicum .. är .. inrättat .. At igenomleta och anatomisera alle naturlige tings delar. Hiärne Förb. 6 (1706).

 

Spalt A 1260 band 1, 1898

Webbansvarig