Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANAMMANSVÄRD anam3ans~væ2rd, adj. -are; adv. -T.
Etymologi
[efter t. annehmenswert, sannol. i anslutning till sådana af sbst. på -an bildade ssgr som FRUKTANS-, DYRKANS-VÄRD o. d.]
(bl. i kyrklig stil) motsv. ANAMMA 4 d: värd att mottaga l. tillegna sig; behjärtansvärd. Det fasta och annamansvärda Evangelium: Jesus Christus är kommen i verlden, till att frälsa .. syndare. Handb. 1811, s. 142; jfr 1 Tim. 1: 15. Det finns ett ord, för mig så kärt, / Så fast och så anammansvärdt / Till själens lif och helsa. Ps. 184: 5 (1819). Wallin 1 Pred. 1: 207 (c. 1830).

 

Spalt A 1254 band 1, 1898

Webbansvarig