Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANALYTISK an1aly4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. analytisch]
som består i l. är grundad på l. sysselsätter sig med analys. Analytiquement. .. på et analytiskt sett. Möller (1745). Den dogmatiska myndigheten skall hafva lemnat rum åt en analytisk varsamhet. Rosenstein 2: 174 (1789). — särsk.
a) motsv. ANALYS a. Analytisk kemi. Analytiska undersökningar. Berzelius Kemi 1: 256 (1808). Ett noggrannt analytiskt prof. Därs. 2: 782 (1812, 1822). — jfr SPEKTRAL-ANALYTISK.
b) språkv. uttryckande l. betecknande ordens syntaktiska förhållanden (ej gm böjning, utan) gm särsk. relationsord; jfr ANALYS b. Eurén Fin. spr. 33 (1849). Likasom andra af samma språkstam har det (dvs. svenska språket) från en mera synthetisk karakter gått framåt uti analytisk riktning. Söderwall Verbets rektion 1 (1865). (De gamla böjningsformerna) ersättas ofta af småord, så att språken småningom bli mera ”analytiska”, ifrån att hafva varit mera ”syntetiska”. Cederschiöld Skriftspr. 256 (1897).
c) teol. i anslutning till ANALYS c, om predikan l. predikosätt: grundad på textutläggning; nära anslutande sig till textens tankeföljd o. uttryck. J. Wingård i 1 SAH 1: 150 (1786, 1801). Ödmann Anv. t. skrift. 17 (1823). Den enkla homiletiskanalytiska utläggningen af skriftordet började redan efter midten af 16:de årh. undanträngas af den tematisk-syntetiska afhandlingsformen. J. H. Björnström i NF 13: 163 (1889).
d) filos. motsv. ANALYS d: återgående från det enskilda till det allmänna l. från det sammansatta till det enklare l. från det konkreta till det abstrakta l. från följd till grund; regressiv, aposteriorisk; vanl. i motsats till SYNTETISK. Denna analytiska method .. är ursprunget till all säker mensklig kunskap. Leinberg 1: 127 (1754). Man har äfven indelat definitioner i analytiska och syntetiska. Lindblom Log. 247 (1836). Analytisk eller regressiv Sorit. Afzelius Log. 50 (1847, 1864). Med analytiskt omdöme (förstås) ett sådant, hvars predikat redan innehålles i .. subjektets begrepp. Borelius Log. 30 (1863, 1882).
e) motsv. ANALYS e: framställd l. utförd medelst räkning l. särsk. medelst algebraiskt beteckningssätt. Palmqvist Alg. 1: 67 (1745). Analytiska serier. J. Svanberg i VetANH 22: 30 (1801). Analytiska geometrien har till ändamål att .. genom algebraiska operationer undersöka figurers egenskaper. Jochnick Analyt. 1 (1860). Analytiskt uttryck, analytisk formel etc. = räkneuttryck, räkneformel etc. Fogelmarck Algebr. anal. 61 (1866). Mellberg Bergroth 93 (1885).

 

Spalt A 1247 band 1, 1898

Webbansvarig